Stichting Regionaal
Jonge Balie
Congres Limburg


Regionaal Jonge Balie
Congres Limburg
19 december 2014

Locatie:
Fitland XL Sittard
Milaanstraat 115
6135 LH Sittard
Zie Route


 a

   

Welkom bij het Jonge Balie Congres Limburg


Beste collega's en confrères, amicae en amices,

Dit jaar wordt het Regionaal Jonge Balie Congres Limburg gehouden op 19
december 2014. Het thema is "Sport en Recht". Gekozen is 
om het thema en de locatie dit jaar op elkaar te laten aansluiten.
Daarom wordt het congres gehouden op de locatie Fitland XL in Sittard,
onderdeel van de Sportzone Limburg.

Sprekers zullen onder andere zijn:

 • Prof. Marjan Olfers: hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit
 • De heer Herman Ram, directeur van de Anti-Doping Autoriteit Nederland
 • Mw. Mr. Susanne Habets, werkzaam op het gebied van Sport en Recht bij Thuis en
  Partners Advocaten.

  Het programma op de congresdag is als volgt: 
 • 9.00: ontvangst 
 • 9.30 - 10.30:   plenaire lezing 
 • 10.45 - 11.45: plenaire lezing/discussieronde 
 • 11.45 - 13.00: lunch 
 • 13.00 - 14.00: workshopronde I 
 • 14.15 - 15.15: workshopronde II 
 • 15.15 - 16.30: borrel 

  U kunt zich nu inschrijven voor deelname aan het congres
  via het inschrijvingsformulierU kunt zich inschrijven tot uiterlijk 10 december 2014. Voor stagiaires oude stijl is deelname verplicht. 
  Ook niet- stagiaires en stagiaires nieuwe stijl kunnen deelnemen aan het congres.
  Nadere informatie over het congres zal te zijner tijd op deze website geplaatst worden.
  Houdt de website derhalve in de gaten.

  Met vriendelijke groet,

  Guy Falkenberg
  Voorzitter Stichting Jonge Balie Congres Limburg

   

 

 


Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegeven uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting Jonge Balie Congres Limburg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Jonge Balie Congres Limburg of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Jonge Balie Congres Limburg. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Jonge Balie Congres Limburg.